Käppala

Båtsällskap

Ordföranden har ordet

 

Käppala Båtsällskap KBS, är en ideell förening med syfte att tillhandahålla moderna och funktionsmässiga båtplatser (sommar och vinter) för sina medlemmar till självkostnad. Klubben bedriver ingen ekonomisk verksamhet.

 

Därutöver arbetar föreningen med ungdomsverksamhet, främst genom Lidingö Jolleseglare som har sin fasta bas på Bosöns Idrottsanläggning.

.

Föreningen stödjer även Svenska Simfrämjandet, Skärgårdsstiftelsen, Lidingö Båtförbund, Svenska Båtunionen och  Sjöräddningssällskapet.

 

De senaste åren har klubben aktivt, dock utan några ekonomiska engagemang, stött den båtbottentvätt som placerats inom KBS vattenområde. Efter det att tvätten tagits bort har istället förlagts en toalettömningspump för båtar, på den plats där tvätten tidigare fanns. Pumpen har uppförts i samarbete med flera klubbar på Lidingö och första året 2015 utfördes ca 550 tömningar. 2018 utfördes ca 900 tömningar. Pumpen är ansluten till det kommunala VA-nätet. Genom att tillhandahålla en särskild miljöcontainer ansvarar klubben för att negativ miljöpåverkan skall minskas så långt det är möjligt. Ett arbete pågår även för att minimera användningen av skadliga bottenfärger. Under år 2018 har en så kallad TBT-mätning utförts för att utröna tennförekomster i båtbottenfärgerna.

 

Genom sitt medlemskap i Lidingö Båtförbund (LBF) medverkar KBS till att samordna frågor som påverkar samtliga båtklubbar inom Lidingö Stad.

 

Gemensamt äger båtklubbarna på Lidingö klubbholmen Ekskär som ligger söder om Ljusterö. Ön är öppen för medlemmar i Lidingös båtklubbar.

 

Som medlem måste man vid ansökan vara bosatt inom Käppala med närområden. Behovet av båtplatser har historiskt varit mycket stort och KBS har tillsammans med Lidingö Stad försökt att utöka antalet båtplatser så långt det har varit tekniskt möjligt. Båtplats söker man på Lidingö Båtförbunds hemsida :

http://lidingobf.se/index.php/batkoen

 

Käppalahamnen ligger strategiskt på Lidingö nära de två farlederna ut i skärgården

-Skurusundet respektive Vaxholm. Hamnen är djup och har inga grund eller hinder. Därtill har hamnens uppläggningsområde ett strategiskt bra läge för att medlemmarna själv skall kunna sköta vinterförvaringen av sina båtar.

 

Käppala februari 2019

 

Carl-Gustav Lönnborg

Ordförande